ПРВЕ ШКОЛОВАНЕ ЖЕНЕ СРБИЈЕ
I изложба

Животи жена, њихова историја, прегнућа, професионални успеси, политички ангажмани и културне праксе – недовољно су уважени и видљиви у патријархалним друштвима. Наш циљ је да их учинимо видљивијим и да прикажемо њихов значај за нашу културу.

Continue ReadingПРВЕ ШКОЛОВАНЕ ЖЕНЕ СРБИЈЕ
I изложба

МУЗЕЈ ЖЕНЕ

Један, линеарно-синхрони, приказује документе о првим школованим женама у Србији (једна могућа историја) у форми једанаест графички униформно обликованих информација-паноа са текстовима и ликовима одабраних жена.

Continue ReadingМУЗЕЈ ЖЕНЕ