Марија Солујић ЈУЛИ 2022

Оно што обједињује дела јесте непрестано смењивање приказаних симбола и алегорија - личних и универзалних, измаштаних и историјских, које су у непрекидном узрастању.Све те новонастале оживљене песничке слике јесу у вокативу, оне се непрестано међусобно дозивају, као што уметница дозива, и трага за светом у којем су зачете.

Continue ReadingМарија Солујић ЈУЛИ 2022