Изложба студената
вајарског одсека

Избор и поставка – Здравко Јоксимовић, редовни професор

14.9.-28.9.2022.