ДРУГА ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ФЛУ

30.09. – 16.10.2021.

Последњих се година, све чешће, програмска политика Удружења сликара и љубитеља сликарства Корњача орјентише на презентацију припадника млађе генерације уметника, најчешће студената и доктораната уметничких факултета. Дискретно, али континуирано Удружење истрајава у намери да подржи младе ауторе при ступању на јавну уметничку сцену.

Управо у духу такве орјентације, по други пут, од 2019 године у галерији Корњача презентује се Изложба радова студената Факултета ликовних уметности, осмишљена са амбицијом да пружи подршку и промовише њихов рад, створи нове комуникацијске релације  и афирмише нове ауторске појаве.

Девет студенткиња и студената одазвало се позиву након посете Удружења традиционалној годишњој изложби студената ФЛУ, а радови су бирани и поставка је осмишљена у сарадњи и слободној комуникацији између студената и Удружења. Овакав начин рада омогућава студентима да своје радове, често и по први пут, јавно представе у оквиру једне ваншколске изложбе и својим активним учешћем стекну драгоцено искуство у конципирању и организовању изложбе, презентацији рада, комуникацији с публиком и стручном јавношћу. 

Дакле, реч је о студентима и њиховој продукцији, која се од случаја до случаја, налази негде у граничним  ситуацијама између превзилажења школских поука и уласка у самосталне уметничке формулације. Различитим уметничким исказима, сликом, цртезом и графиком  презентују своју поетику и перцепцију стварности. Поетска упоришта ових младих уметника припадају углавном струјањима нове фигурације и апстракције, а ослањајући се на мотиве и садржаје из ширег савременог визуелног и друштвене стварности. Слободним репродуковањем и превођењем, своје мисаоне ситуације уводе у један нов формалин оквир у коме су ликовним језиком арикулисане индивидуалне уметничке исповести. Њихова уметност не тежи монументалном и спектакуларном, већ једном истински ослобођеном погледу који сагледавањем малих реалности и малих феномена указује на веће проблеме и заблуде. У зависности од својих интересовања, промишљања о савременом друштву, аутори у својим делима траже одговоре на бројна питања свакодневице, утицај урбаног окружења на психу појединца и слику друштва у целини.

 За ове младе уметнике наступ у галерији Удружења Корњача доприноси, без сумње, освајању вишег степена слободе,  доприноси  сазревању њихових не само уметничких него и људских личности, јача им веру у сопстене потенцијале и способности, те најзад у стицање сопственог идентитета у простору културне и уметничке јавности.

Љиљана Ташић

СТУДЕНТИ

Аида Цамовић

Данило Пауновић

Исидора Јанчић

Ивана Мицић

Ксенија Барић

Марија Солујић

Маријана Аруновић

Теодора Николић

Вања Чанковић

Аида Цамовић
На тераси, 2021. комбинована техника,18 x 16 cm
Данило Пауновић
Без назива, 2021. сито штампа,100 x 70 cm
Исидора Јанчић
Лепо место, 2021. уље на платну, 120 x 90 cm
Ивана Мицић
Корење, 2021. уље на платну
Ксенија Барић
Позор! бр.2, 2018. уље на платну, 45 x 30 cm
Марија Солујић
Сањала сам, 2021. уље на платну, 70 x 90 cm

Сањала сам у Крсни пожар боје вреле малине Гори детињасто. У прозору горди су пејзажи које напуштамо. Не показују слабости. Човек гаси смирено оно што је остало Ништа није остало. Као оштар зуб извирују само бетонске степенице. У кући где расте стидљива смрт, човек не зна Ону која сања.
Маријана Аруновић
Без назива, 2021. уље на платну, 100 x 70 cm
Теодора Николић
Без назива, 2020-2021. уље на платну, 70 x 70 cm
Вања Чанковић
Без назива, 2018. комбинована техника, 28 x 21 cm
Претходна
Следећи