Српска бајка као инспирација

Бајка и савремено друштво

23.12.2019.

Бајка симболичком комуникацијом, на нивоу дубљем од реалног, са аспекта духовне културе митског и паганског, у анализи психе архетипског, сурвава се у слој праисконског фундамента бића. Заправо, дубоко људским питањима око добра и зла, раста и сазревања, води нас у тачку преломних тренутака где се суочавамо са светом у ком грешимо тражећи смисао и решења, где падамо и устајемо у пољу противника, дариваоца, разноразних помоћника, лажних јунака, принцеза и њихових очева.

Данас ти јунаци, мали попут палца, виле, ражалованог принца и осталих, стоје као одбрана од сумрака вредности, тривијалности и роботизовања човека, па чак и детета. Након вишевековног поимања бајке као ,,прелогичног мишљења“ и ,,дечије књижевности“, можда је дошло време да спојимо дубоке слојеве личности и духа са логичним мишљењем и декодирамо бајке у другачијем научном и хуманистичком кључу, који ће нам помоћи да спознамо и боље упознамо себе.

Промена почиње од сваког понаособ и у кључу обреда прелаза подразумева процес: одвајање из зоне комфора, потом боравак у лиминалном бреме-простору изван уобичајених оквира, и на крају интеграцију у друштво на нов начин (фр. rites de passage). Преображај је налик чаробном средству, или пак слици: оживљава окамењену реалност и откључава дубоку истину појединца и окружења. Свако откључавање, декодирање, рашчињава и шири се теоријом таласа.


Маја Илић Живковић

.

Тања Милатовић
У сигурним рукама, сечени папир, 36 × 36 cm, 2019
Тамара Спасојевић
Краљевић Марко, акварел на папиру, 28 × 38 cm, 2019
Славица Шаловић Новаковић
И тако су живели срећно до краја живота,
цртеж у боји 50 × 50 cm, 2019
Марија Пузигаћа
Приповетка Ђевојка, удовица и пуштеница,
цртеж, оловка у боји, 30 × 40 cm, 2019
Драган Јовановић
Започета икона, дрво, метал,
65,5 × 49,8 cm, 2019
Љубица Радовић
Виле, уље на платну, пречник 30 cm, 2019
Данкица Петровска
Седам влашчића, уље на платну,
60 × 90 cm, 2019
Данијела Јовић
Баш челик, акрил на папиру,
50 × 70 cm, 2019
Јасна Константин
Перуника, пигмент на папиру,
61 × 81 cm, 2019
Анђела Радивојевић
Чардак ни на небу ни на земљи, уље на платну, 170 × 90 cm, 2019
Томица Радуловић
Тамни вилајет, уље на платну, 68 × 73 cm, 2019
Претходна
Следећи