СТУДЕНТСКЕ ИЗЛОЖБЕ У КОРЊАЧИ

Последњих се година, све чешће, програмска политика Удружења сликара и љубитеља сликарства Корњача орјентише на презентацију припадника млађе генерације уметника, најчешће студената и доктораната уметничких факултета. Дискретно, али континуирано Удружење истрајава у намери да подржи младе ауторе при ступању на јавну уметничку сцену.

За ове младе уметнике наступ у галерији Удружења Корњача доприноси, без сумње, освајању вишег степена слободе, сазревању њихових не само уметничких него и људских личности, јача им веру у сопстене потенцијале и способности, те најзад у стицање сопственог идентитета у простору културне и уметничке јавности.