Вокатив у сну

Слике и цртежи, Марија Солујић

25.7.-11.8.2022.

Изложба Вокатив у сну, понире у просторе прошлости, и мотиве наслеђа, али не зарад осветљивања и репродуковања самог сећања, и историчности, већ уметница посматра успоменску вредност у категорији  Вечности. Медиј поезије је укључен и прати  ликовни језик, како би што херметичније, апстрактније, али и непосредније сведочила своју чежњу за Истином.Оно што обједињује дела јесте непрестано смењивање приказаних симбола и алегорија – личних и универзалних, измаштаних и историјских, које су у непрекидном узрастању.Све те новонастале оживљене песничке слике јесу у вокативу, оне се непрестано међусобно дозивају, као што уметница дозива, и трага за светом у којем су зачете. Једино у  таквом уметничко-духовном медију, јесте опстанак успомена које задобијају универзалну вредност.

Марија Солујић рођена је у Београду 1999.Као техничар графичког дизајна, завршила је Школу за Дизајн 2018. године. Дипломирала је на Факултету ликовних уметности, на одсеку сликарства 2022. године. У свом раду прожима границе песничког и ликовног медија.Највише се бави  класичним медијима, сликом и цртежом, које подједнако проширјује у простору,у виду цртеж-инсталација.

У својим темама непрестано преводи и прожима језик сна, поезије и слике, стварајући сопствене ахретипске симболе, најпосле  сазреле у ликовном медију.

Изазов да обједини и преиспита простор личног и интимног,  удружујући кроз њега  и мотиве наслеђа, корена и порекла, јесте суштинска повезница  у њеном уметничком стваралаштву.