МУЗЕЈ ЖЕНЕ ПРВЕ ШКОЛОВАНЕ ЖЕНЕ СРБИЈЕ 6. изложба

15.11. – 04.12.2023.

УМЕТНИЦИ 

Драган Јовановић
Аида Цамовић
Бојана Милашиновић
Љубица Радовић
Данкица Петровска
Славица Новаковић Шаловић
Милица Пејаковић
Нина Недић
Зорана Стевановић
Филип Савковић
Сона Ћурин

Будућност је женствена

Будућност је женствена или је неће бити.

Жена је биће које, докле год наше мишљење сеже, припада потлаченима овога света. Али јој је свест о сопственој потлачености често давала посебну способност за препознавање и разумјевање слабијег, зависног.

Женственост дакле није само спремност за бригу и заштиту беспомоћних, већ из судбине жена проистекло саосећање са потлаченима и свест о томе шта тлачење значи.

…верујем да би сваки разуман човек требало да се сложи да су саосећање са ближњим, емпатија са потлаченим, толеранција за оне који другачије мисле, брига о “ онима доле”, уместо покоравања, да су то особине које су неспојиве са ратовима и непријатељствима, и да подстичу на сасвим другачије понашање…

…вероватно да облици друштвеног и политичког понашања имају људску будућност само ако усвоје овакве “ женске особине”.

Maragaret Mitscherlich, Die Zukunft ist weiblich Pendo, Zürich 1987

Превела Љубица Радовић