Птице селице

групна изложба, Жења Горохова,
Кристина Разумова, Константин Гладков

21.2.-5.3.2024.