Цртеж

Инерција минулих времена, Драган Јовановић

22.02. – 13.02.2022.

Са мало труда студија може да постане цртеж. Цртање и цртеж припадају сфери која није строго дефинисана, замагљене границе су отворене и склоне померању, у свим правцима, па и према непознатом. А студија је задатак. Строг задатак. Међутим, ако изостане цртачка нерватура, развија се креативно непродуктиван рукопис, са ниским потенцијалом. Ови цртежи су могућ одговор на несугласицу студија-цртеж, која ме одувек прати. Конкретно, односе се на рад у прве две године студија на ФЛУ, у Београду. Успешно сам прошао дрил цртања по моделу, угљем, на натронима великих формата. Могуће је да то и дан данас траје. Из ове перспективе делује бесмисленије: институционална инерција минулих времена.

Драган В. Јовановић
у Београду, фебруар 2022.