Аутопортрет

Црни и бели креон за цртање

50 x 32cm
1992